Чотири вищі навчальні заклади Тернопільщини вже оприлюднили правила прийому у 2018 році.

Зарахування до них відбувається на конкурсній основі. Кожен заклад, відповідно до правил прийому, розраховує конкурсний бал, на основі якого й проводиться конкурсний відбір абітурієнтів. Для обчислення конкурсного балу здебільшого використовують формулу, у якій бали, отримані за навчальні дисципліни під час зовнішнього незалежного оцінювання, та інші показники множаться на певні коефіцієнти. Усього до уваги беруться п’ять показників: оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з трьох конкурсних предметів або двох предметів і творчого конкурсу, середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів, та бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Виглядає формула так: конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ. У ній П1, П2 – це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Перші три коефіцієнти для кожного предмета навчальні заклади встановлюють самостійно, але він не повинен перевищувати 0,2 кожен. У правилах прийому до Тернопільського національного педагогічного університету зазначено, що у разі проведення творчого конкурсу (К3) не повинен перевищувати 0,25. Середній бал шкільного атестата також множиться на коефіцієнт (К4), який встановлюють самостійно у вищому навчальному закладі. Якщо минулого року у більшості вузів України він становив 0,1, то цього року деякі навчальні заклади знизили його до 0,05 або взагалі до 0. У Тернопільському національному педагогічному університеті і Тернопільському національному технічному університеті цей коефіцієнт у 2018-му не може перевищувати 0,1. У Тернопільському державному медичному університеті він дорівнює нулю.

Інакше конкурсний бал вираховують у Тернопільському національному економічному університеті. Базується він на процентному відношенні. Так, для вступників на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, береться до уваги 30% від результатів сертифікату ЗНО з української мови та літератури, та по 30% – з двох інших конкурсних предметів і ще 10% – від  середнього бала додатку до шкільного атестата. Для спеціальностей «Фізична культура і спорт» та «Правоохоронна діяльність» беруть 35% від результату сертифікату з української мови та літератури, 30% – сертифікат №2, 25% – творчий конкурс і 10% – середній бал додатку до атестата.

У всіх тернопільських вищих навчальних закладах остаточний конкурсний бал ще множать на добуток регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів. Кожен з них коливається від 1 до 1,05. У медичному та економічному університетах першочергового коефіцієнта немає.

Усе зазначене стосується тільки випускників шкіл, які вступатимуть на освітній ступінь «Бакалавр». Для магістрів вступний  бал розраховується по-іншому. Детально ознайомитися з правилами прийому до вищих навчальних закладів можна на їхніх офіційних сайтах.

Ольга Трач

Фото автора