«Жить стало лучше, жить стало веселее!» – так і хочеться радісно вигукнути, дивлячись на браві звіти влади про успіхи у будівництві нової країни.

Чергова порція інформації про небувалі досягнення керівництва області у розвитку виробництва та підвищенні добробуту громадян з’явилася сьогодні на сайті ОДА.

У тріумфальному і пафосному звіті із засідання колегії ОДА описується, як зростають обсяги виробництва, заробітна плата та добробут громадян, залучаються інвестиції та зменшуються борги. Чого вартує лише така цитата: «Аналіз показників соціально-економічного розвитку області за 9 місяців 2010 року вказує на те, що завдяки ефективним управлінським рішенням органів влади, стан справ в регіоні стабільний і керований, що позитивно впливає на формування стійкої тенденції до макроекономічної стабілізації та є передумовою для покращення ситуації у реальному секторі економіки та у соціальній сфері». Або: «Покращення результатів фінансово-господарської діяльності базових галузей економіки області позитивно вплинуло на зростання доходів громадян, місцевих бюджетів та ситуацію на ринку праці області».

А щоб усі читачі відчули покращення життя вже сьогодні, пропонуємо вашій увазі повний текст звіту, який подає прес-служба ОДА:

“Про стан соціально-економічного розвитку області за дев’ять місяців  2010 року йшлося на засіданні колегії облдержадміністрації.

Як зазначив начальник головного управління економіки ОДА Василь Гецько: «Аналіз показників соціально-економічного розвитку області за 9 місяців 2010 року вказує на те, що завдяки ефективним управлінським рішенням органів влади, стан справ в регіоні стабільний і керований, що позитивно впливає на формування стійкої тенденції до макроекономічної стабілізації та є передумовою для покращення ситуації у реальному секторі економіки та у соціальній сфері».

У січні-вересні 2010 року обсяг промислового виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року зріс на 3,8%, у вересні порівняно із серпнем поточного року – на 35,3%.

Загалом приріст було забезпечено збільшенням обсягів виробництва у переробній промисловості, де зростання становить 4,6%, зокрема ріст виробництва на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості склав 12,6%, машинобудування –11,1%, на підприємствах харчової промисловості –10,7%, целюлозно-паперового виробництва та видавничної діяльності – 9,2%. Протягом ІІІ кварталу спад  у добувній промисловості скоротився майже вдвічі або на 8 відсоткових пунктів.

Обсяги реалізації промислової продукції (у відпускних цінах без врахування ПДВ та акцизного збору) у січні-серпні 2010 року становили понад 3 млрд. гривень і зросли до відповідного періоду 2009 року по області на 12,3%, найбільше – у Чортківському, Борщівському, Підгаєцькому, Гусятинському, Бучацькому районах, де приріст реалізованої продукції склав від 75% до 3 разів. На роботу промислового комплексу області позитивно впливає нарощення виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції.

Зокрема, у звітному періоді сільськогосподарськими підприємствами області, в результаті реалізації ряду інвестиційних проектів, нарощено виробництво м’яса на 21,8% (до 8,4 тис.тонн), молока – на 3,2% (до 27 тис.тонн), цукрових буряків – у 2 рази. Позитивним фактором є нарощування поголів’я худоби у сільськогосподарських підприємствах – свиней на 21% до минулого року, великої рогатої худоби – на 1,3%, в тому числі корів – на 3,4%. Валовий збір цукрових буряків зріс як за рахунок збільшення зібраної площі – на 79,9%, так і підвищення урожайності – на 32 ц з 1 га.

У січні–червні 2010р. у розвиток економіки області підприємствами,  організаціями та населенням за рахунок усіх джерел фінансування  вкладено 538,0 млн.гривень капітальних інвестицій, у тому числі 486,8 млн. гривень інвестицій в основний капітал.

Починаючи з червня 2009 року відбулося суттєве зростання фізичних обсягів зовнішньої торгівлі Так, за  січень – серпень поточного року оборот зовнішньої торгівлі збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 12,5%, в тому числі експорт збільшився на 12,6% до 80,2 млн.дол. США, імпорт – на  12,5% до 124,3 млн.дол.США.

Вжиті заходи із детінізації споживчого ринку області, розширення мереж збуту продукції місцевого виробництва дозволили наростити у січні-вересні 2010 року оборот роздрібної торгівлі на 2,1% (до 6,3 млрд. гривень) до відповідного періоду минулого року. При цьому, обсяг роздрібного товарообороту підприємств–юридичних осіб становить 2722,1 млн.грн. та знизився до відповідного періоду минулого року на 0,5%. Як свідчить територіальний аналіз, основною причиною відставання по області є роздрібного товарообороту підприємств–юридичних осіб по м. Тернопіль на 2,5%.

В результаті прийнятих заходів з підвищення ефективності роботи прибуткових підприємств та зменшення збитковості за січень-серпень 2010 року отримано позитивне сальдо фінансового результату – 32,6 млн. грн., при  цьому збитковими підприємствами отримано на 1,6% збитків менше, ніж за 9 місяців 2009 року, а сума прибутків прибуткових підприємств збільшилась на 42,7%.

Покращення результатів фінансово-господарської діяльності базових галузей економіки області позитивно вплинуло на зростання доходів громадян, місцевих бюджетів та ситуацію на ринку праці області.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні–серпні 2010 року становила 1594 гривні і зросла проти січня–серпня 2009 року на 18,3%, що майже вдвічі більше за минулорічні показники приросту. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в серпні 2010р. становила 1708 гривень, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

До загального фонду Державного бюджету за 9 місяців 2010 року забезпечено збір податків та зборів у сумі 368,8 млн.грн., що становить 109% минулорічного показника. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 547,7 млн. гривень власних доходів, що становить 103,0% до затверджених планів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 61,6 млн. гривень, або на 12,7%. План 9 місяців виконали всі райони, крім м.Тернополя (недобір 3,7 млн. гривень).

Протягом 9 місяців поточного року в області створено 17820  робочих місць, що становить 111,4% річного завдання. Навантаження на 1 робоче місце зменшилося на 37,5% до аналогічного періоду минулого року та складає 5 осіб. На покращення показників зайнятості позитивно вплинуло пожвавлення ділової активності у сфері малого бізнесу. Так, протягом 9 місяців 2010 року державними реєстраторами зареєстровано 340 малих підприємств і 4447 фізичних осіб – підприємців, що відповідно на 18,9 % і 29,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У поточному році зберігається тенденція до зниження заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг. Рівень оплати населенням за надані житлово-комунальні послуги у звітному періоді склав 106,2%.

Завдяки реалізації комплексу антиінфляційних заходів за 9 місяців поточного року в області зберігається один із найнижчих по Україні індекс зростання споживчих цін – 106,4% у порівнянні з груднем 2009 року.

З метою зменшення міжтериторіальних диспропорцій у соціально-економічному розвитку, стимулювання ділової та інвестиційної активності, завантаження потужностей будівельних підприємств, впровадження енергозберігаючих технологій робочою групою розроблено, а рішенням обласної ради схвалено проект Угоди щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та обласною радою.”

“Виконання спільних заходів потребує залучення із місцевих бюджетів у 2011-2013 році для реалізації інфраструктурних проектів майже 300 млн. гривень. Виконання цього завдання можливе у випадку забезпечення високих темпів економічного зростання за рахунок завантаження виробничих потужностей підприємств, реалізації нових інвестиційних проектів, розширення податкової бази територій, зростання реальних доходів громадян, детінізації економічних процесів та ринку праці», – начальник головного управління економіки облдержадміністрації Василь Гецько.