Більше 12 тисяч осіб подали заяви на вступ до Тернопільського національного економічного університету цього року. Приблизно стільки ж бажаючих навчатися у цьому закладі було і минулого року.

За кількістю поданих заяв економічний університет є лідером серед тернопільських закладів вищої освіти.

– Ми готуємо спеціалістів за 33 спеціальностями з 15 галузей знань, – зазначає Олександр Шашкевич, відповідальний секретар приймальної комісії ТНЕУ. – Найпопулярнішими залишаються такі спеціальності як право, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, економіка (управління підприємством), інженерія програмного забезпечення, кібербезпека, управління персоналом, маркетинг, менеджмент, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, правоохоронна діяльність, соціальне забезпечення, готельно-ресторанна справа, фінанси, банківська справа та страхування (митна справа), психологія. Цього року розпочнемо навчання за чотирма новими спеціальностями: агрономія, екологія, професійна освіта (сфера обслуговування) та професійна освіта (документознавство). Крім того, за спеціальністю фізична культура і спорт відкрили вступ на магістратуру. Університет слідкує за освітніми тенденціями і рухається в ногу з часом і запитами здобувачів вищої освіти. Щодо оцінки вступної кампанії, то у нас збільшилася кількість тих, хто поступав на базі повної загальної середньої освіти на освітній ступінь «бакалавр». Водночас зменшилася кількість випускників бакалаврату, які вступили до магістратури. Це пов’язано із запровадженням єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Загалом по Україні 43% вступників не склали цей іспит, відповідно, не змогли поступити на магістратуру за обраними спеціальностями.

Студентів, які навчатимуться за державні кошти, вже зарахували до університету. Усього їх є 910, в тому числі 200 осіб зарахували на перший курс за освітнім ступенем бакалавр, 529 – до магістратури і 181 – на навчання за скороченими програмами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Зараз триває прийом оригіналів документів від вступників, які рекомендовані на навчання на контрактних умовах. Ті, хто планує навчатися за денною формою навчання за освітнім ступенем магістр можуть подати оригінали документів до 20 вересня, за заочною – до 25 листопада. У приймальній комісії університету просять вступників бути уважними та слідкувати за термінами подачі оригіналів документів, щоб не втратити можливість вступити на обрану спеціальність.  

Ольга Трач

Фото із сайту ТНЕУ