Стипендії голови Тернопільської облдержадміністрації отримають 25 обдарованих студентів з числа інвалідів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Тернопільської області. Голова ОДА Михайло Цимбалюк видав розпорядження, яким встановив згадані стипендії та затвердив положення про їх призначення. Розмір стипендії становить 200 гривень на місяць.

Стипендія голови обласної державної адміністрації призначатиметься студентам з числа інвалідів, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр, -повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

Передбачено, що кандидати на отримання стипендії висуваються ректорами вузів за пропозиціями стипендіальних комісій цих закладів з числа студентів, які є інвалідами і найбільше відзначились у навчанні, науковій роботі та мають бал успішності не нижче 4,8 за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожної дисципліни.

Фінансування виплати стипендії проводиться у межах коштів, передбачених в обласному бюджеті для забезпечення виконання обласної програми роботи з обдарованою молоддю.