Отже податковий кодекс прийнято і всіх кого він стосується цікавить, як діяти в нових умовах, які податки платити, а які – ні. Пропонуємо вам деякі роз’яснення з цього приводу.

Відповідно до розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ Глава 1, яка передбачала реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності відповідно до сучасних напрямків реформування податкової політики держави, в тому числі щодо стимулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва на етапі започаткування власного бізнесу, – виключена.
Одночасно підрозділом 8 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України передбачені особливості справляння єдиного податку. Так, з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва діє Указ Президента України від 03.07.1998 р. №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (з наступними змінами) (далі – Указ) з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податок на прибуток підприємств (для юридичних осіб);
б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій із постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
2) нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу, у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
3) єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до цього бюджету відповідно до норм Указу (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється;
4) зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
5) повернення сум єдиного податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з урахуванням цього підрозділу.
Отже, спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, до яких належать і фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, у 2011 році до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва, регулюється Указом.
Також залишається чинним порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку (затверджено наказом ДПА України від 29.10.99 р. №599, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за №752/4045 (далі – Порядок)).
Згідно з пунктом 2 Порядку підставою для видачі Свідоцтва є подання суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою письмової заяви (додаток 1 Порядку) та платіжного документа про сплату єдиного податку не менше ніж за календарний місяць. Заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком.
При особистому поданні заяви датою подання вважається дата реєстрації її в органі державної податкової служби, а при надсиланні заяви поштою – дата відправлення, зазначена в повідомленні про вручення поштового відправлення та на конверті відповідно до штампу відділення зв’язку.
Після отримання заяви та за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний протягом 10 днів безоплатно видати Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову.
Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що фізичні особи – підприємці, які у 2011 році бажають залишитися на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку, до 17 грудня 2010 року (останній день подання 16.12.2010р.) подають до органів державної податкової служби за місцем податкового обліку заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2011 рік за формою, затвердженою наказом ДПА України від 29.10.99 р. N599.
Відповідно до п.5 розділу ХІХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування зобов’язані у місячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом ухвалити рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом.
Щодо змін, на які фізичним особам – підприємцям передусім необхідно звернути увагу:
– відповідно до п.п.139.1.12 п.139.1 ст.139 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» не включаються до складу витрат витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).
На сьогоднішній день в податкових органах на місцях створено належні умови для фізичних осіб – підприємців, які у 2011 році бажають застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зокрема:
– створено умови для забезпечення безперешкодного подання заяв від фізичних осіб – СГД на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
– забезпечено вільний доступ платників податків до приміщень, де здійснюється прийом заяв на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
– заяви приймаються щоденно протягом повного робочого дня до 18 години. Організовано чергування у суботні дні для прийому заяв та видачі Свідоцтв про сплату єдиного податку та інші, повідомляє прес-служба ДПА України