Податкова адміністрація пропонує ще одне, детальніше роз’яснення Податкового Кодексу для підприємців-спрощенців.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VІ вступає в дію з 1 січня 2011 року. Глава 1 розділу XIV «Спеціальні податкові режими» цього кодексу, що передбачала реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності – виключена. Наразі єдине нововведення, яке діятиме з набуттям чинності Податковим кодексом – це те, що з 1 квітня 2011 року відповідно до підпункту 139.1.12 статті 139 розділу III „Податок на прибуток підприємств” до складу витрат юридичної особи не включатимуться витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок. Винятком є витрати, понесені у зв’язку із придбанням робіт, послуг у підприємця–спрощенця, який здійснює діяльність у сфері інформатизації.
Варто звернути увагу на те, що підрозділом 8 розділу XX Перехідних положень вищевказаного документа передбачено, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва Указ Президента України від 03.07.1998 року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (з наступними змінами) застосовуються з урахуванням таких особливостей:
– платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб  підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
– нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 03.07.1998 року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
– єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до цього бюджету відповідно до норм Указу Президента України від 03.07.1998 року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.
Отож, основними аспектами перебування на спрощеній системі для громадян – суб’єктів малого підприємництва є:
1. Кількість найманих осіб не більше 10 (включаючи членів сім’ї) та обсяг виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) за календарний рік не повинен перевищувати 500 тис. гривень.
2. Такі фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку. Свідоцтво видається на зазначений в заяві термін, але в межах календарного року.
3. Оскільки підставою для видачі Свідоцтва є подання суб’єктом підприємницької діяльності-фізичною особою письмової заяви, яка має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу (на 2011 рік – не пізніше 16 грудня 2010 року) та платіжного документа про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менш ніж календарний місяць, сума єдиного податку сплачується при наданні підприємцем відповідної заяви. В подальшому у разі щомісячної сплати єдиного податку його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, що передує звітному.
4. Ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб встановлюються місцевими радами за місцем їх державної реєстрації у фіксованому розмірі залежно від виду діяльності в межах від 20 до 200 грн. на місяць для самостійного здійснення підприємницької діяльності і не залежать від розміру отриманого чистого доходу (у разі використання платником єдиного податку найманої праці, включаючи членів їх сімей, розмір єдиного податку для таких платників збільшується на 50 відсотків за кожну особу).
5. Якщо фізична особа-суб’єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких встановлено різні ставки єдиного податку, вона придбаває одне Свідоцтво і сплачує єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності, встановленою місцевою радою за місцем її державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності незалежно від того, здійснює вона підприємницьку діяльність на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації.
6. Протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу, після закінчення якого протягом 5 днів платник єдиного податку подає до органу державної податкової служби за місцем своєї державної реєстрації звіт, в якому зазначає обсяг виручки від реалізації товарів, продукції (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про сплату податку в календарному році, суму фактично сплаченого єдиного податку у звітному кварталі, фактичну чисельність працівників та види підприємницької діяльності, які він здійснював у звітному кварталі. Звіт може бути поданий особисто платником або надісланий поштою. У разі відправлення звіту поштою датою подання вважається дата відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку.
7. Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій фізичні особи-суб’єкти малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, ведуть книгу обліку доходів та витрат (ф. № 10), в якій обов’язковому заповненню підлягають графи “період обліку”, “витрати на виробництво продукції”, “сума виручки (доходу)”, “чистий дохід”.
8. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийнято на більше одного разу за календарний рік. Якщо протягом терміну дії отриманого Свідоцтва місцевою радою змінюються (збільшуються чи зменшуються) ставки єдиного податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена оплата, не проводиться.
9. У випадку здійснення платником єдиного податку підприємницької діяльності з використанням праці найманих осіб на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї, що беруть участь у його підприємницькій діяльності, платнику єдиного податку видається довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку. Довідка про трудові відносини з платником єдиного податку видається підприємцю-платнику єдиного податку на підставі його заяви і платіжного документа, що підтверджує сплату єдиного податку за кожного найманого працівника в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку.
10. Свідоцтво та довідки є документами суворої звітності, повинні знаходитися на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім’ї) і не можуть передаватися іншим особам, крім зазначених у них, та пред’являються працівникам контролюючих органів, які мають відповідні повноваження на здійснення перевірки. Свідоцтво та довідки дійсні за наявності документа, що посвідчує особу.

Михайло Манастирський,
начальник відділу ДПА в Тернопільській області