Молоді регіониМетою проведення Конкурсу є надання можливості студентам вищих навчальних закладів виявити свої інтереси і творчий потенціал.

Умови конкурсу:

Конкурс проходить з 10 жовтня до 5 листопада 2011 року.  У конкурсі можуть  брати участь студенти вищих навчальних закладів.

Оформлення:

Роботи оформлюються на аркушах формату А4 та повинні мати естетичний вигляд. Вони  можуть бути написані українською або російською мовами (будь-які творчі прояви вітаються).

На титульному аркуші повинні бути чітко вказані дані учасника конкурсу: прізвище, ім’я, місце навчання, повна адреса, індекс, контактні телефони.

Творча робота має містити такі елементи: науковість, актуальність, новизну, постановку проблеми, формулювання цілей, виклад основного матеріалу дослідження, висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Титульна сторінка має містити ім’я та прізвище автора, дані про себе, назву статті, назву вищого навчального закладу, контактні дані (адресу, телефон,  е-mail).
Оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.
Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Література і виконується мовою оригіналу.
Обсяг роботи: 12-25 стор.

Робота на конкурс подається українською або російською мовами у друкованому та електронному варіанті.

Фото роботи та малюнки оформлюються у вільному стилі.

Свої роботи можна надсилати на електронну адресу: konkurs2011@ukr.net до 5 листопада 2011 року.
Визначення переможців

Переможці будуть визначатись на регіональному і на всеукраїнському рівнях по кожній із номінацій. Переможці отримають цінні подарунку та спеціальні призи.

Юрій Заруцький