…Новини з Європи та Америки наповнюють душi українцiв новими страхами. Ось приголомшливу заяву зробила голова МВФ. Вона чесно попередила свiт, що грошей цiєї iнституцiї не вистачить, аби зупинити кризу. Мiнiстр фiнансiв США Тiмотi Гайтнер доволi рiзко закликав єврепейских лiдерiв отямитись i щось негайно робити. “У них ще є час, але вiн закiнчується” – попередив впливовий американець.

.

Голова Свiтового банку Роберт Зеллiк був конкретнiшим. Шiсть тижнiв – такий строк вiн дав на те, аби вжити заходи, якi можуть зупинити кризу. “А потiм буде пiзно, настануть чорнi днi”.

Шiсть тижнiв – це час, що залишився до чергової зустрiчi лiдерiв європейських країн у листопадi. За цей час вони повиннi визначитись, що запропонують свiту – рiшучiсть i стабiльнiсть чи крок у прiрву хаосу.

– Керiвники Свiтового банку та МВФ стверджують, що для того, аби вибратися з кризи й не потрапити у рецесiю, є лише шiсть тижнiв. Чому називають саме такий термiн?

– Це пов’язано з тим, що 3-4 листопада очiкується самiт “Великої двадцятки” у Каннi, – пояснює газеті “Експрес” Валерiй Кузьменко, головний науковий спiвробiтник Науково-дослiдного економiчного iнституту Мiнiстерства економiчного розвитку та торгiвлi. – Усi сподiвання СБ та МВФ покладають на те, що буде знайдено порозумiння, що лiдери цих країн пiдуть назустрiч один одному. Якщо нi – тодi друга хвиля кризи неминуча.

Ще два роки тому голова СБ Роберт Зеллiк говорив про двi фази кризи. Маємо пiдтвердження.

– Яка сума могла б врятувати свiт вiд кризи? Голова МВФ Крiстiн Лагард каже, що грошей фонду не вистачить, адже лише євробанкам потрiбно додатково 200 мiльярдiв євро…

– Усi цi грошi, незалежно вiд суми, будуть викинутi на вiтер. Рiч не в грошах i не в сумах. Потрiбнi новi технологiчнi змiни. I потрiбен Рузвельт, себто лiдер, який бачить ситуацiю далеко наперед.

– Який прогноз зробите для України?

– Якщо вiдверто, то немає впевненостi в тому, що 2009 рiк був найгiршим, коли наш ВВП зменшився на рекорднi 15%.